Zahájení výstavy Hmotnost - fotografie uměleckých děl v dejvickém kampusu