26. 10. - 23. 11. 2021

Jaroslav Kučera - Tiché dialogy

Cyklus Tiché dialogy je v díle našeho předního fotodokumentaristy Jaroslava Kučery výjimečným. Vybočuje z jeho sociálně zaměřené fotografie a ze živé fotografie, aniž by se autor vzdálil východiskům své dosavadní tvorby. 

Úvodní slovo: PhDr. Daniela Mrázková

Kurátor: Miloš Sedláček

29. 6. - 20. 10. 2021

Tvýma Očima 2020

Tvýma Očima je tematická fotografická soutěž, zakončená výstavou ohodnocených a dalších vybraných snímků v Galeri FSv. Soutěž je vypsaná ve čtyřech samostatných kategoriích. Kategorie A, B a C mají společné téma „Industriál“, přičemž kategorie A je určena pro studenty středních škol, kategorie B pro studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze a kategorie C pro zaměstnance a absolventy fakulty. Kategorie D je společná pro studenty středních škol a studenty fakulty a má téma „Tady odtud jsem“.

Kurátor: Miloš Sedláček

20. 11. 2020 - 29. 6. 2021

Těšíme se na naše studenty

studenti Fakulty stavební ČVUT v Praze

objektivem Miloše Sedláčka

V době pandemie se výuka přesunula do on-line forem a studenti fakultní prostory opustili. Fakulta nebývale ztichla a posmutněla. Pro toto období fotograf Miloš Sedláček vybral ze svého archivu fotografie ze studentského života. Zobrazují studenty ve výuce i při zábavě. Studenty zamyšlené, soustředěné, zaujaté i veselé a pobavené. Pedagogové procházející prázdnými chodbami tak mohli potkat své studenty alespoň tímto způsobem.

Kurátor: Vratislav Ševčík 

8. 9. - 3. 11. 2020

BARVY A TVARY  

Blanka Hrabětová a Jana Šenková

Absolventka Fakulty architektury ČVUT Blanka Hrabětová se v posledních letech věnuje převážně malbě olejem a akrylem. K výstavě obrazů si přizvala výtvarnici Janu Šenkovou, se kterou společně tvoří a vystavují. Koncept výstavy vychází ze společného zaujetí v objevování detailů přírody, jež obě autorky zpracovávají do svého osobitého výrazu. Výstavu uvedl Vratislav Ševčík, kurátor výstavy, hudební doprovod hráč na perkuse, výtvarník, skladatel a muzikant Miloš Vacík 

Kurátor: Vratislav Ševčík

3. 3. - 7. 9. 2020

Telč 19'

Plenérové kreslení v Telči je završením kreslířské přípravy posluchačů studijního programu "Architektura a stavitelství" na Fakultě stavební ČVUT v Praze.
Týdenní pobyt v historickém jádru Telče a jeho blízkém okolí umožňuje plné soustředění     a intenzívní práci studentů. Souvislá průprava napomáhá zlepšit kresebnou dovednost         v jednotlivých grafických a malířských technikách a současně profilovat osobní rukopis.

Kurátor: Vratislav Ševčík 

1. 1. - 3. 3. 2020

Tvýma Očima 2019

Tvýma Očima je tematická fotografická soutěž, zakončená výstavou ohodnocených a dalších vybraných snímků v Galeri FSv. Soutěž je vypsaná ve čtyřech samostatných kategoriích. Kategorie A, B a C mají společné téma „Světlo kreslí“, přičemž kategorie A je určena pro studenty středních škol, kategorie B pro studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze a kategorie C pro zaměstnance a absolventy fakulty. Kategorie D je společná pro studenty středních škol a studenty fakulty a má téma „Rozostřeno, zaostřeno“.

Kurátor: Miloš Sedláček

4. 12. 2019  -  29. 1. 2020

Miloš Sedláček - OKRAJINY

Miloš Sedláček dlouhou dobu pracuje pro Fakultu stavební jako profesionální fotograf a jako učitel fotografických předmětů. Vedle užité tvorby zejména v oblasti technické fotografie a fotografie architektury, se věnuje i teorii fotografie a fotografické pedagogice. Centrem jeho pozornosti však stále zůstává volná tvorba a umělecká fotografie. Výstava představuje fotografický cvyklus Okrajiny, na kterém Miloš Sedláček pracoval v posledních čtyřech letech. Na vernisáži byla premiérově uvedena suita Artinky, kterou napsal Václav Bratrych pod dojmem Sedláčkových fotografií.

Kurátor: Vratislav Ševčík 

5. 11. - 2. 12. 2019

LISTOPAD 89  V DOKUMENTÁRNÍ FOTOGRAFII

Karel Cudlín, Dana Kydrová, Jaroslav Kučera, Jan Šilpoch, Pavel Štecha, Jiří Všetečka

Výstava k 30. výročí listopadových událostí 1989. Byla otevřena společně s výstavou Plakáty sametové revoluce, která byla umístěná v předsálí Galerie FSv. 

Kurátor: Miloš Sedláček

3. 10. - 5. 11. 2019

Jan Šafránek - GRAFIKA

Akad. mal. Jan Šafránek dlouhou dobu vyučoval kresbu na oboru Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT. Ve své tvorbě je zaměřen an grafiku a zejména na technku dřevořezu. Výstava představuje díla s figurální a krajinnou tématikou.

Kurátor: Vratislav Ševčík 

4. 9. - 2. 10. 2019

Jiří Heller - KVADRÁLY

Jiří Heller je profesionální fotograf, člen výběrového profesního sdružení Asociace profesionálních fotografů ČR. Vede galerii World WebPhoto Gallery, která je mediálním partnerem naší fakultní Galerie FSv. Je známý jako moderátor řady fotografických eventů, které mnohdy také sám organizuje. Na výstavě představil stěžejní cyklus své volné tvorby nazvaný Kvadrály. Na vernisáži byla vydražena jedna fotografie s výnosem ve prospěch dobročinné organizace Zdravotní klaun. 

Kurátor: Miloš Sedláček

4. 6. - 3. 9. 2019

Arnošt Navrátil 

FOTOGRAFIKA 20000 mil pod mořem

Prof.  Arnošt Navrátil je architekt a práce s prostorem, kompozicí, barvami a světlem je součástí jeho architektonické tvorby. Grafika, která může být oproštěna od racionálních aspektů, je pro něho nejen relaxací, ale i impulzem k širšímu vnímání architektury. „Před 30-ti lety jsem začal fotografovat pod vodou a následná práce s podvodní fotografií v počítači mi odkryla další možnosti abstraktní fotografické tvorby“, říká o sobě prof. Navrátil.

Kurátor: Miloš Sedláček a Vratislav Ševčík 

11. 4. - 3. 6. 2019

HMOTNOST - umělecká díla dejvického kampusu ve fotografii Miloše Sedláčka

Projekt Hmotnost vedený doc. Ing. arch. Lenkou Popelovou, Ph.D. se zabýval mapováním uměleckých děl zasazených do kampusu ČVUT. Cílem hlavních řešitelů Ing. Arch Marka Macha a Mgr. Veroniky Vicherkové bylo upozornit na kvality těchto děl, na jejich estetickou a materiálovou různorodost i tvorbu předních výtvarníků, jejichž díla byla cíleně integrována do architektury kampusu od 60. let 20. století. Fotograf Miloš Sedláček ve svých fotografiích zachycuje nejen vnější podobu výtvarných děl, ale pokouší se zpřístupnit i jejich vnitřní obsah, jejich sdělení i smysl jejich umístění ve veřejném prostoru.

Kurátor: Vratislav Ševčík 

14. 3. - 10. 4. 2019

Telč 18'

Plenérové kreslení v Telči je završením kreslířské přípravy posluchačů studijního programu "Architektura a stavitelství" na Fakultě stavební ČVUT v Praze.
Týdenní pobyt v historickém jádru Telče a jeho blízkém okolí umožňuje plné soustředění     a intenzívní práci studentů. Souvislá průprava napomáhá zlepšit kresebnou dovednost         v jednotlivých grafických a malířských technikách a současně profilovat osobní rukopis.

Kurátor: Vratislav Ševčík 

14. 2. - 13. 3. 2019

Jiří Trojan - JINÉ SVĚTY

21. 1. - 12. 2. 2019

Tvýma 0čima 2018

Tvýma Očima je tematická fotografická soutěž, zakončená výstavou ohodnocených a dalších vybraných snímků v Galeri FSv. Soutěž je vypsaná ve čtyřech samostatných kategoriích. Kategorie A, B a C mají společné téma „Světlo kreslí“, přičemž kategorie A je určena pro studenty středních škol, kategorie B pro studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze a kategorie C pro zaměstnance a absolventy fakulty. Kategorie D je společná pro studenty středních škol a studenty fakulty a má téma „Rozostřeno, zaostřeno“.

Kurátor: Miloš Sedláček