Probíhající výstava

 

EXPO DUBAI 2020    z jiného úhlu

JURA RYSZAWY

         21. 6.  -  16. 9. 2022                     

Výstava představuje pohled fotografa         Jury Ryszawého na dějiště světové výstavy v Dubai, kterou navštívil v rámci své fotografické činnosti na ČVUT

foto z vernisáže

Kurátor výstavy: Miloš Sedláček

Probíhající výstava

 

Tvýma Očima 2020

Fotografie ze soutěže pořádané Fakultou stavební ČVUT v Praze

 téma 1:  Industriál

 téma 2:  Tady odtud jsem

Soutěž má čtyři kategorie pro studenty středních škol, pro studenty FSv              a pro zaměstnance a absolventy FSv

zahájení 30. 6. 2021  v 16 hod.

Kurátor: Miloš Sedláček

foto z vernisáže

foto z vernisáže

23. 11. 2021 - 10. 2. 2022

Jan Bačkovský - TISKY  

 

Jan Bačkovský vystudoval AVU v ateliéru monumentální tvorby prof. Arnošta Paderlíka. Původně se věnoval figurální malbě. Postupně se ale přesunul k abstraktnímu vyjádření, kterému se věnuje dodnes. Na fakultě stavební vyučuje architektonickou kompozici pro posluchače studijního programu Architektura a stavitelství.

Kurátor: Vratislav Ševčík

18. 5. - 20. 6. 2022

Alena Laufrová 

KRAJINY STRUKTURY A JEŠTĚ NĚCO

Tvýma Očima je tematická fotografická soutěž, zakončená výstavou ohodnocených a dalších vybraných snímků v Galeri FSv. Soutěž je vypsaná ve čtyřech samostatných kategoriích. Kategorie A, B a C mají společné téma „Krása mezi domy“, přičemž kategorie A je určena pro studenty středních škol, kategorie B pro studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze a kategorie C pro zaměstnance a absolventy fakulty. Kategorie D je společná pro studenty středních škol a studenty fakulty a má téma „Krása všude“.

Kurátor: Miloš Sedláček

30. 3. - 16. 5. 2022

Telč - plenér 2019  

 

Plenérové kreslení v Telči je završením kreslířské přípravy posluchačů studijního programu "Architektura a stavitelství" na Fakultě stavební ČVUT v Praze.
Týdenní pobyt v historickém jádru Telče a jeho blízkém okolí umožňuje plné soustředění     a intenzívní práci studentů. Souvislá průprava napomáhá zlepšit kresebnou dovednost         v jednotlivých grafických a malířských technikách a současně profilovat osobní rukopis.

Kurátor: Vratislav Ševčík

11. 2. - 18. 3. 2021

Tvýma Očima 2021

Tvýma Očima je tematická fotografická soutěž, zakončená výstavou ohodnocených a dalších vybraných snímků v Galeri FSv. Soutěž je vypsaná ve čtyřech samostatných kategoriích. Kategorie A, B a C mají společné téma „Krása mezi domy“, přičemž kategorie A je určena pro studenty středních škol, kategorie B pro studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze a kategorie C pro zaměstnance a absolventy fakulty. Kategorie D je společná pro studenty středních škol a studenty fakulty a má téma „Krása všude“.

Kurátor: Miloš Sedláček

29. 6. - 20. 10. 2021

Tvýma Očima 2020

Tvýma Očima je tematická fotografická soutěž, zakončená výstavou ohodnocených a dalších vybraných snímků v Galeri FSv. Soutěž je vypsaná ve čtyřech samostatných kategoriích. Kategorie A, B a C mají společné téma „Industriál“, přičemž kategorie A je určena pro studenty středních škol, kategorie B pro studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze a kategorie C pro zaměstnance a absolventy fakulty. Kategorie D je společná pro studenty středních škol a studenty fakulty a má téma „Tady odtud jsem“.

Kurátor: Miloš Sedláček

Probíhající výstava

 

Těšíme se na naše studenty

studenti Fakulty stavební ČVUT v Praze

objektivem Miloše Sedláčka

od 29. 6. 2021

Výstava je věnována učitelům fakulty, kteří zůstali v době protikoronavirových omezení v budově školy bez studentů. 

Kurátor výstavy: Vratislav Ševčík

foto z vernisáže

foto vystavených děl

Probíhající výstava

 

BARVY A TVARY

Blanka Hrabětová

Jana Šenková

 8. 9. 2020 - 2.10. 2020

Blanka Hrabětová je absolventkou FA ČVUT a v posledních letech se věnuje převážně malbě olejem a akrylem. K výstavě obrazů si přizvala výtvarnici Janu Šenkovou, se kterou společně tvoří a vystavují.

foto z vernisáže

video z vernisáže

Kurátor výstavy: Vratislav Ševčík

Probíhající výstava

 

BARVY A TVARY

Blanka Hrabětová

Jana Šenková

 8. 9. 2020 - 2.10. 2020

Blanka Hrabětová je absolventkou FA ČVUT a v posledních letech se věnuje převážně malbě olejem a akrylem. K výstavě obrazů si přizvala výtvarnici Janu Šenkovou, se kterou společně tvoří a vystavují.

foto z vernisáže

Kurátor výstavy: Vratislav Ševčík

26. 10. - 23. 11. 2021

Jaroslav Kučera - Tiché dialogy

Cyklus Tiché dialogy je v díle našeho předního fotodokumentaristy Jaroslava Kučery výjimečným. Vybočuje z jeho sociálně zaměřené fotografie a ze živé fotografie, aniž by se autor vzdálil východiskům své dosavadní tvorby. 

Úvodní slovo: PhDr. Daniela Mrázková

Kurátor: Miloš Sedláček

Probíhající výstava

 

Jaroslav Kučera

TICHÉ DIALOGY

od 26. 10. do 23. 11. 2021

úvodní slovo

PhDr. Daniela Mrázková

Cyklus Tiché dialogy je v díle našeho předního fotodokumentaristy Jaroslava Kučery výjimečným. Vybočuje z jeho sociálně zaměřené fotografie a ze živé fotografie, aniž by se autor vzdálil východiskům své dosavadní tvorby.

Kurátor výstavy: Miloš Sedláček

Připravujeme

 

Alena Laufrová

Krajiny, struktury

a ještě něco

       18. 5.  -  20. 6. 2022                     

Akad. mal. Jan Bačkovský vyučuje architektonickou kompozici pro posluchače studijního programu Architektura a stavitelství.

foto z vernisáže

Kurátor výstavy:

Miloš Sedláček a Vratislav Ševčík

Probíhající výstava

 

TELČ 2020

30. 3. 2022

-

          16. 5. 2022                     

Akad. mal. Jan Bačkovský vyučuje architektonickou kompozici pro posluchače studijního programu Architektura a stavitelství.

foto z vernisáže

Kurátor výstavy: Vratislav Ševčík

Probíhající výstava

 

TELČ 2020

30. 3. 2022

-

          16. 5. 2022                     

Akad. mal. Jan Bačkovský vyučuje architektonickou kompozici pro posluchače studijního programu Architektura a stavitelství.

foto z vernisáže

Kurátor výstavy: Vratislav Ševčík

Probíhající výstava

 

Jan Bačkovský

TISKY

23. 11. 2021

-

          10. 2. 2022                     

Akad. mal. Jan Bačkovský vyučuje architektonickou kompozici pro posluchače studijního programu Architektura a stavitelství.

foto z vernisáže

Kurátor výstavy: Vratislav Ševčík

Připravujeme

 

Jaroslav Kučera

TICHÉ DIALOGY

 zahájení 7. 9. 2020 v 17.00

výstavu uvede

PhDr. Daniela Mrázková

Cyklus Tiché dialogy je v díle našeho předního fotodokumentaristy Jaroslava Kučery výjimečným. Vybočuje z jeho sociálně zaměřené fotografie a ze živé fotografie, aniž by se autor vzdálil východiskům své dosavadní tvorby.

Kurátor výstavy: Miloš Sedláček

Připravujeme

BARVY A TVARY

Blanka Hrabětová

Jana Šenková

vernisáž 8. 9. 2020 od 16:00 

výstava potrvá do 2. října 2020

Hudební doprovod

Miloš Vacík, hang drum

Blanka Hrabětová je absolventkou FA ČVUT a v posledních letech se věnuje převážně malbě olejem a akrylem. K výstavě obrazů si přizvala výtvarnici Janu Šenkovou, se kterou společně tvoří a vystavují.

Kurátor výstavy: Vratislav Ševčík

20. 11. 2020 - 29. 6. 2021

Těšíme se na naše studenty

studenti Fakulty stavební ČVUT v Praze

objektivem Miloše Sedláčka

V době pandemie se výuka přesunula do on-line forem a studenti fakultní prostory opustili. Fakulta nebývale ztichla a posmutněla. Pro toto období fotograf Miloš Sedláček vybral ze svého archivu fotografie ze studentského života. Zobrazují studenty ve výuce i při zábavě. Studenty zamyšlené, soustředěné, zaujaté i veselé a pobavené. Pedagogové procházející prázdnými chodbami se tak mohli potkat své studenty alespoň tímto způsobem.

Kurátor: Vratislav Ševčík 

3. 3. - 7. 9. 2020

Telč 19'

Plenérové kreslení v Telči je završením kreslířské přípravy posluchačů studijního programu "Architektura a stavitelství" na Fakultě stavební ČVUT v Praze.
Týdenní pobyt v historickém jádru Telče a jeho blízkém okolí umožňuje plné soustředění     a intenzívní práci studentů. Souvislá průprava napomáhá zlepšit kresebnou dovednost         v jednotlivých grafických a malířských technikách a současně profilovat osobní rukopis.

Kurátor: Vratislav Ševčík 

Připravujeme

 

Telč - plenér 2019

3. 3. - 31. 3. 2020

Výstava prezentuje studentské práce programu Architektura a stavitelství

Kurátor výstavy: Vratislav Ševčík

Telč - plenér 2019

3. 3. - 31. 3. 2020

Výstava prezentuje studentské práce programu Architektura a stavitelství

Kurátor výstavy: Vratislav Ševčík

Probíhající výstava

 

BARVY A TVARY

Blanka Hrabětová

Jana Šenková

 

výstava obrazů

 

Kurátor výstavy: Vratislav Ševčík

Probíhající výstava

 

Těšíme se na naše studenty

studenti Fakulty stavební ČVUT v Praze

objektivem Miloše Sedláčka

23. 11. 2020 - 26. 1. 2021

Výstava je věnována učitelům fakulty, kteří zůstali v době protikoronavirových omezení v budově školy bez studentů. 

Kurátor výstavy: Vratislav Ševčík

foto vystavených děl

Probíhající výstava

 

Telč - plenér 2019

zahájení 3. 3. 2020

Výstava prezentuje studentské práce programu Architektura a stavitelství

Kurátor výstavy: Vratislav Ševčík

foto z vernisáže

foto vystavených děl

Telč - plenér 2019

zahájení 3. 3. 2020

Výstava prezentuje studentské práce programu Architektura a stavitelství

Kurátor výstavy: Vratislav Ševčík

foto vystavených děl

Probíhající výstava

 

Tvýma Očima 2019

Fotografie ze soutěže pořádané Fakultou stavební ČVUT v Praze

 téma 1:  Rytmem žije i neživé

   téma 2:  Na ulici

Soutěž má čtyři kategorie pro studenty středních škol, pro studenty FSv              a pro zaměstnance a absolventy FSv

31. 1. 2020  -  3. 3. 2020

Kurátor: Miloš Sedláček

Probíhající výstava

 

LISTOPAD 89

 V DOKUMENTÁRNÍ FOTOGRAFII

Karel Cudlín, Dana Kydrová, Jaroslav Kučera, Jan Šilpoch, Pavel Štecha, Jiří Všetečka

Výstavu uvádíme k 30. výročí listopadových událostí 1989. Byla otevřena společně s výstavou Plakáty sametové revoluce, která je umístěná  v předsálí Galerie FSv. 

Kurátor výstavy: Miloš Sedláček

videopozvánka

Probíhající výstava

 

Miloš Sedláček - OKRAJINY

Z volné tvorby fotografa Miloše Sedláčka   z let 2016 - 2019

 Úvodní slovo:  

Mgr. Michaela Brejcha, Ph.D. 

Na vernisáži byla premiérově uvedena suita Václava Bratrycha "Artinky" inspirována vystavovanými fotografiemi.

Kurátor: Vratislav Ševčík 

3. 3. 2020  -  4. 9. 2020

Telč - plenér 2019

Plenérové kreslení v Telči je završením kreslířské přípravy posluchačů studijního programu "Architektura a stavitelství" na Fakultě stavební ČVUT v Praze.
Týdenní pobyt v historickém jádru Telče a jeho blízkém okolí umožňuje plné soustředění     a intenzívní práci studentů. Souvislá průprava napomáhá zlepšit kresebnou dovednost         v jednotlivých grafických a malířských technikách a současně profilovat osobní rukopis.

Kurátor: Vratislav Ševčík 

 

4. 12. 2020  -  29. 1. 2020

Miloš Sedláček - OKRAJINY

Miloš Sedláček dlouhou dobu pracuje pro Fakultu stavební jako profesionální fotograf a jako učitel fotografických předmětů. Vedle užité tvorby zejména v oblasti technické fotografie a fotografie architektury, se věnuje i teorii fotografie a fotografické pedagogice. Centrem jeho pozornosti však stále zůstává volná tvorba a umělecká fotografie. Výstava představuje fotografický cvyklus Okrajiny, na kterém Miloš Sedláček pracoval v posledních čtyřech letech. Na vernisáži byla premiérově uvedena suita Artinky, kterou napsal Václav Bratrych pod dojmem Sedláčkových fotografií.

Kurátor: Vratislav Ševčík 

8. 9. - 3. 11. 2020

BARVY A TVARY  

Blanka Hrabětová a Jana Šenková

Absolventka Fakulty architektury ČVUT Blanka Hrabětová se v posledních letech věnuje převážně malbě olejem a akrylem. K výstavě obrazů si přizvala výtvarnici Janu Šenkovou, se kterou společně tvoří a vystavují. Koncept výstavy vychází ze společného zaujetí v objevování detailů přírody, jež obě autorky zpracovávají do svého osobitého výrazu. Výstavu uvedl Vratislav Ševčík, kurátor výstavy, hudební doprovod hráč na perkuse, výtvarník, skladatel a muzikant Miloš Vacík 

Kurátor: Vratislav Ševčík

1. 1. - 3. 3. 2020

Tvýma Očima 2019

Tvýma Očima je tematická fotografická soutěž, zakončená výstavou ohodnocených a dalších vybraných snímků v Galeri FSv. Soutěž je vypsaná ve čtyřech samostatných kategoriích. Kategorie A, B a C mají společné téma „Světlo kreslí“, přičemž kategorie A je určena pro studenty středních škol, kategorie B pro studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze a kategorie C pro zaměstnance a absolventy fakulty. Kategorie D je společná pro studenty středních škol a studenty fakulty a má téma „Rozostřeno, zaostřeno“.

Kurátor: Miloš Sedláček

31. 1. - 3. 3. 2020

Tvýma 0čima 2018

Tvýma Očima je tematická fotografická soutěž, zakončená výstavou ohodnocených a dalších vybraných snímků v Galeri FSv. Soutěž je vypsaná ve čtyřech samostatných kategoriích. Kategorie A, B a C mají společné téma „Rytmem žije i neživé“, přičemž kategorie A je určena pro studenty středních škol, kategorie B pro studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze a kategorie C pro zaměstnance a absolventy fakulty. Kategorie D je společná pro studenty středních škol a studenty fakulty a má téma „Na ulici“.

Kurátor: Miloš Sedláček

o galerii

Galerie FSv, založená v roce 2018,  je umístěna v centrálním prostoru fakulty, kudy procházejí studenti, pedagogové, stejně jako řada návštěvníků odborných seminářů, konferencí a dalších akcí.  Má být místem oddychu, kde se odborníci z různých oborů mohou na chvíli zastavit, uvolnit, a přijít na jiné myšlenky. Místem, kde mohou nacházet inspirační zdroje z jiného světa, ze světa umění. V programu galerie se střídají výstavy z různých výtvarných oborů, umělecké fotografie, architektury i designu. Výstavy profesionálních umělců se střídají s výstavami talentovaných mladých autorů a příležitost zde najdou i studenti fakulty. Galerie tak přispívá k výchově mladých technických odborníků v osobnosti s širokým všeobecným  a kulturním rozhledem, ale zároveň i vítá všechny další příznivce a milovníky umění.

 

kontakt

Kurátoři galerie

Miloš Sedláček

fotograf

+420 731 144 876
galerie@fsv.cvut.cz

Vratislav Ševčík

akademický malíř

+420 731 144 876

Galerie je volně přístupná ve všední dny od 9:00 do 20:00

Galerie Fakulty stavební ČVUT / Thákurova 7/2077, Praha 6 Dejvice, 166 29